ROT-avdrag

Villkor för att få avdrag

Du kan få sammanlagt 50 000 kronor i rot- och rutavdrag per år och per person. Tänk på att avdraget är preliminärt. Det är först när din inkomstdeklaration för avdraget är beslutad som du får avdraget fastställt.

 

Använd våra e-tjänster

 

För att ha rätt till rot- eller rutavdrag måste du till att börja med uppfylla följande grundvillkor:

 

  • du har varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
  • du har fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
  • du har betalat för rot- eller rutarbeten.

 

Läs mer om grundvillkoren nedan.

Fler villkor kan du läsa om genom att klicka på respektive underrubrik.

 

Du är obegränsat skattskyldig

Du är obegränsat skattskyldig i Sverige om du är bosatt eller vistas stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning hit. Det innebär att du betalar skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett om de kommer från Sverige eller något annat land.

Du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få rot- eller rutavdrag om du har begärt att få bli beskattad enligt inkomstskattelagen. Ditt överskott av förvärvsinkomster ska då komma från förvärvsinkomster du haft i Sverige.

Du kan inte få rot- eller rutavdrag om du är begränsat skattskyldig och bara äger en fastighet i Sverige. Om du ändå har fått preliminär skattereduktion vid köpet av rot- eller rutarbete blir du skyldig att betala tillbaka till Skatteverket det belopp som Skatteverket har betalat till den som har utfört arbetet.

 

Du måste vara minst 18 år

För att få rot- eller rutavdrag måste du ha fyllt 18 år senast under det år arbetet betalas.

 

Du har betalat för rot- eller rutarbete

Det är bara du som har betalat som kan få rot- eller rutavdrag. Det räcker alltså inte att arbetet har utförts i din bostad. Det finns dock möjlighet till omfördelning mellan makar och sambor.

Vid mer frågor så kontakta oss

StarTeam Bygg

 

Telefon: 0709 99 80 34

 

info@starteam.eu

 

Gamla Riksvägen 2

428 32 Kållered

Gilla oss på Facebook!

Copyright © All Rights Reserved